Díky nové službÄ›, kterou zavedla lékárna „Pod BÅ™eÄÅ¥anem“ v Chrudimi, se z ní stává mnohem zajímavÄ›jší zdravotnické zařízení. Snahou této nejvÄ›tší lékárny v tomto regionu je nejen prodávat ale pÅ™edevším pomáhat. Rozvoz léÄiv Chrudim je tak naplnÄ›ním tohoto snažení. Jedná se o službu pro zákazníky, kteří si objednali na poukaz zdravotní pomůcku anebo si vybrali zboží v e-shopu. V případÄ› zdravotních potÅ™eb se jedná o službu zcela bezplatnou a pÅ™i koupi pÅ™es internet je tato služba mírnÄ› zpoplatnÄ›na.

Rozvoz léÄiv – Chrudim a okolí

Lékárna „Pod BÅ™eÄÅ¥anem“ je velkým a známým zdravotnickým zařízením. Díky Å¡irokému sortimentu zboží, jehož souÄástí jsou už deset let i zdravotní pomůcky a díky ochotÄ› a profesionálnímu přístupu je rovněž zařízením Äasto vyhledávaným a oblíbeným. Snahou vÅ¡ech pracovníků je vycházet zákazníkům maximálnÄ› vstříc. A o to se snaží i novÄ› nabízená služba. Rozvoz léÄiv Chrudim je možnost nechat si dovézt objednané zboží až do domu. Tuto službu můžou a mírný poplatek využít zákazníci e-shopu a zcela zdarma ti, kdo mají zdravotní pomůcky na poukaz.