O kulturním dÄ›dictví toho bylo již Å™eÄeno a napsáno mnoho. Jen málo lidí vÅ¡ak skuteÄnÄ› ví, co si pod tímto pojmem pÅ™edstavit. Je totiž mnohem Å¡irší, než by se mohlo na první pohled zdát, a je pravdou, že na to myslí i naÅ¡e zákony. Co vÅ¡e pod nÄ›j tedy patří?

 

V první Å™adÄ› jsou to samozÅ™ejmÄ› nejrůznÄ›jší historické budovy. SamozÅ™ejmÄ›, ne každý starý dům je kulturním dÄ›dictvím, avÅ¡ak mnohé z nich za sebou mají skuteÄnÄ› bohatou historii. I proto byly do této kategorie zaÅ™azeny. Důvodem může být jejich výjimeÄná architektura, nebo to, že se tam narodil Äi bydlel nÄ›kdo slavný. KaždopádnÄ› budovy jsou v tomto ohledu zdaleka nejznámÄ›jší.

 

kulturní tradice

 

PodobnÄ› je tomu s knihami, zvláštÄ› pokud se zachovaly skuteÄnÄ› původní kopie. Nesmíme totiž zapomínat, že až do vynálezu knihtisku byly vÅ¡echny knihy opisovány ruÄnÄ›, a každá tedy byla originál. Pokud se nÄ›jaká zachovala, pak není divu, že ji chceme i nadále chránit. PodobnÄ› je tomu i s obrazy.

 

OvÅ¡em můžeme sem zaÅ™adit i nehmotné vÄ›ci, jako jsou například urÄité unikátní zvyky a tradice. Jsou to tÅ™eba kroje, ale také nÄ›které lidové tance nebo i zvyklosti, které se například v nÄ›kterých vesnicích doposud provozují. Pokud jsou dostateÄnÄ› významné, tohoto statusu se jim dostane.

 

historické centrum Prahy

 

Dobrá, ale proÄ tyto vÄ›ci chceme chránit? Co nás nutí k tomu, abychom jim vÄ›novali takovou pozornost, když jsou z dneÅ¡ního pohledu mnohdy zastaralé? Důvodem je zde fakt, že chceme oslavovat naÅ¡e pÅ™edky, ukázat co kdysi lidé dokázali, a to s mnohem menšími prostÅ™edky, než máme k dispozici dnes. PÅ™ipomíná nám to, Äeho je lidstvo schopno, pokud se skuteÄnÄ› snaží.

 

Také je tu fakt, že jsme pyÅ¡ní na své pÅ™edky. Pokud můžeme říci, že nÄ›co úžasného dokázali, pak je to ÄásteÄnÄ› stejné, jako bychom to dokázali my. JistÄ›, není to správný přístup, avÅ¡ak pro mnoho lidí je zdrojem hrdosti a pocitu identity, která je pro nÄ› velmi důležitá.