Čím více člověk pracuje, aby si zajistil standardní až nadstandardní životní úroveň, tím více se vzdává věcí, na kterých mu záleží. Podle průzkumů se většina respondentů shodla na tom, že by se ráda oddávala zájmovým aktivitám, ale nemá na ně čas. Čím dál více lidí, se koníčkům věnovat chce, ale jejich pracovní vytížení jim to neumožňuje.

Ruční práce

Toto zjištění není důležité jenom pro lidi, je důležité i pro firmy, které je zaměstnávají. A to z toho důvodu, že kvalitní volný čas zlepšuje výsledky na pracovišti. Odpočatý a aktivní zaměstnanec, je lepší než vyhořelý jedinec, který pracuje desítky hodin v kuse. Je ovšem třeba dbát na kvalitu využití volného času.
Skleněná šachovnice

Často se lidé uchylují k takovým aktivitám jako sledování televize. Jejich jediným požadavkem v tu chvíli je, bezmyšlenkovitě si sednout do křesla a nemyslet na nic. Je to jednoduché a televize po nás nic nechce. Také proto, patří tato činnost k nejoblíbenějším způsobem využívání volného času v USA. Na první příčce se tato kratochvíle nachází i v Německu a Anglii.

O něco kvalitnější zábavou může být poslech hudby. Tato aktivita totiž rozvíjí důležitou schopnost, a sice tvořivost. Aby dnešní společnosti vynikaly a konkurovaly v dnešním přeplněném a neustále se měnícím podnikatelském prostředí, je potřeba mít zaměstnance, kteří oplývají inovativními nápady. Hledají stále nové způsoby jak přilákat pozornost potenciálních zákazníků. Aby člověk přišel s originálním nápadem, dá zabrat, proto je dobé jednou denně se oddat pouze hudbě. Vyprázdnit mysl od všech plánů, cílů a termínů a vyčistit si myšlenky.
Štětce na malování

Kreativní koníčky jsou výborné pro tříbení myšlenek. Ať už se zabýváte hudbou, malbou, vaříte, či děláte keramiku na počátku vašeho snažení je vždy, prázdný stůl, plátno či talíř, ale na konci je hotový výtvor, který ve vás i okolí vyvolává emoce. Nelze se proto divit, že poskytnutím mentálního prostoru a zaměřením se pouze na pocity můžete probudit svou kreativitu.