Dřevo je nejstarší surovinou, kterou člověk dokázal využít ke svému prospěchu. Je to materiál produkovaný živými organismy – stromy, rostoucími často ve společenství, tedy v lese. Některé lesy jsou vyčleněny jako přírodní rezervace, kde je těžba zakázána nebo výrazně omezena, existují ovšem i hospodářské lesy určené pro těžbu a zpracování dřeva. O hospodářský les je třeba se náležitě starat. Nejen vzrostlé stromy kácet, ale sázet nové a podporovat jejich růst. O proces obnovy lesa se postará lesník a strom pak prochází mnohaletým vývojem od malého semenáčku s drobnými kořeny, přes mladý stromek, až ke vzrostlému listnáči nebo jehličnanu.
složené dřevo

Dřevo se mění na řezivo

Pokácený strom se jako kulatina pomocí speciálních strojů opracovává na různé druhy řeziva. Tím nejvíce hospodárným a prakticky také nejvyužívanějším způsobem je řezání kulatiny podél na rovnoběžné pásy. Může to být pořez na ostro, nebo řezání s prizmatem:
Zpracování kulatiny pořezem na ostro
Takovýmto způsobem kulatina projíždí na pile ve většině zpracovatelských podnicích, vzniká tak mnoho řeziva s minimálním odpadem a na jeho povrchu se objevují typické fládry, což je kresba letokruhů dřeva, kdy je řez veden jimi napříč.
dřevěná prkna
Kulatina řezaná prizmovacím způsobem
Z kulatiny se nejprve odřeže střed (tomu se říká prizma) a na okrajích jen několik plátů. Pak se prizma otáčí o devadesát stupňů a pilou prochází znovu, kdy odpadává tzv. boční řezivo.
Radiální řez
Ten se provádí ve směru kolmém k letokruhům. Využívá se především ke speciálním řezům pro dekorativní účely a výrobu nábytku, kde se cení tvar letokruhů na řezivu. Takové dřevo se také prodává za vyšší cenu a pochopitelně vyžaduje velké nároky na spotřebu materiálu, vzniká rovněž velké množství odpadu.
les a slunce
Řez segmentový
Ten se provádí kombinací vodorovného řezu a pořezu na ostro, čímž vzniká materiál s výraznou radiální kresbou. U tohoto způsobu jsou také nižší náklady a méně odpadu, segmentový řez se používá častěji, než radiální.