Životní cesty nejsou vždy přímé a jednoduché. Bohužel mnohdy se dostaneme do problémů, aniž bychom cokoliv zavinili my sami. Mezi takové celkem nepříjemné situace patří neschopnost splácet nejen dluhy, ale i řádné zálohy nebo platby, které má předepsané na služby nebo nájemné a podobně. V podstatě, když nastane takový problém, tak by dlužník neměl otálet a zjistit vše potřebné, jak nejrychleji se poprat s touto nepříznivou situací. Nabízí se insolvenční řízení, které řídí soud a v podstatě podle zjištěných okolností může dlužník a je jedno, zdali se bude jednat o fyzickou či právnickou osobu, být zproštěn částečně nebo úplně svých dluhů.

prázdné kapsy

Průběh insolvenčního řízení má své postupy:

  • Pokud se někdo skutečně ocitne v platební neschopnosti, tak by neměl váhat a podat si na soud žádost o schválení insolvenčního návrhu.
  • Soud návrh musí zvážit, rozhodnout o úpadku dlužníka a poté zveřejnit viditelně tak, aby měl každý věřitel možnost se přihlásit o své peníze.
  • Dále nařídí a vydá rozhodnutí, jak řešit tento stav a v podstatě uvede do pohybu nějaké realizace za účasti insolvenčního správce.
  • Splátka se strhává ze mzdy a správce ji dále dělí mezi ty, kteří se o své finance přihlásili, a soud jejich požadavky schválil.
  • Po stanovené lhůtě je prakticky jedinec bez dluhů a nemá šanci si vypůjčit po stanovenou dobu žádný další finanční obnos. Pomoci by mohla hypotéka po insolvenci Fahd, ale záleží na dalších okolnostech.

insolvence

Insolvence není žádná ostuda

V podstatě to ale ani tak není nic příjemného. Ovšem pokud neexistuje jiné východisko, tak je toto nejlepší možnost, jak se nedostat do další dluhové pasti, která by končila dramatickým způsobem nebo exekučním řízením. Věřitel sice pravděpodobně nedostane celkovou dlužnou částku, ale přece jenom částečný dluh ano a dlužník zase přenesl správcovství nad platbou insolvenčnímu správci, který se postará, aby každý věřitel získal alespoň poměrnou část po celou dobu stanovené insolvence.