Součástí každého bazénu by mělo být příslušenství a s tím spojené prvky pro péči o kvalitu vody. Patří k nim také speciální tablety, mezi nimi tzv. pět v jedné – tedy pět funkcí, které provádí současně.

Desinfekce – základní funkcí tablet 5 v 1 je eliminace patogenů v bazénové vodě. Podobnému procesu je podrobována voda v úpravnách, která je určena pro pití k distribuci do vodovodního řadu. Většinou se jedná o chemickou látku chlornan sodný nebo sloučeninu na podobné bázi s obsahem chlóru. Chlór je toxický plyn, který je smrtícím jedem pro viry i bakterie, ovšem musí být ve vodě rozpuštěn jen v limitované koncentraci, aby to nehrozilo zdraví člověka.

občerstvení na hladině

Stabilizátor pH – hodnota kyselosti či zásaditosti vody je rozhodující k tomu, aby se v ní dobře rozpouštěl právě uváděný chlór, a aby bylo možné efektivně využívat i další procesy, napomáhající ke zvýšení její kvality. Voda v bazénu nesmí být ani příliš kyselá (nízké pH a málo rozpuštěných iontů vápníku a hořčíku), ani příliš zásaditá. V zásadité vodě nemá chlór požadovanou účinnost a kyselá voda zas poškozuje nádrž a má neblahý vliv i na naši pokožku a celkově na náš organismus.

kachnička v bazénu

Změkčovač – příliš mineralizovaná voda vytváří zákal a podporuje tvorbu vodní řasy, změkčovač na sebe tyto látky váže a tím se docílí průzračně čisté, lidově řečeno až křišťálově čisťounké vody v nádrži.

Algicid – další složkou tablet 5 v 1 je algicidní látka, která usmrcuje nežádoucí řasy. V přírodě vylučují přirozené algicidní látky vodní rostliny a tím regulují ve vodních rezervoárech přirozenou rovnováhu, ovšem v bazénu vodní rostliny nejsou a tak se algicid musí dodávat touto cestou.

Vločkovač – odumřelé řasy jsou natolik drobounké, že projdou filtračním pískem, aniž by se v něm zachytily. Vločkovač dokáže řasy sloučit do větších celků (vloček) pomocí úpravy elektrického náboje těchto drobných částic, a s nimi už si filtrace bez problémů poradí. Ty vločky, které se usadí na dně bazénu, se odstraní bazénovým vysavačem.