Za socialismu bylo povolání instalatéra považováno za cosi méněcenného, již děti na základní škole měly v rodinách zakotvenu jakousi motivaci k lepšímu prospěchu právě z toho důvodu, aby se mohly vyhnout manuálním učňovským oborům a mohly studovat a pracovat na vedoucích pozicích, nebo využít výhod sedavého zaměstnání. Tento zkreslený pohled na řemeslo se pak bohužel protáhl až do současnosti a stále mnozí z nás pohlíží na instalatéry jako na profesi, kterou se tito lidé naučí za pár týdnů.

potrubí a armatury

Instalatér je jedna z nejdůležitějších profesí

Mezi lidmi jsou obecně velmi vyzdvihováni hasiči, ovšem instalatér do skupiny nejvíce prospěšných povolání patří také. Musí totiž zvládnout poradit si s veškerými pracemi v systému „voda, plyn a topení“. Jsou to tři na sobě nezávislé obory, kde se pracuje s kapalnými a plynnými médii, a náročnost a složitost této práce si uvědomíte teprve v okamžiku, kdy vám začne kapat kohoutek, praskne radiátor, strhnete závit při utahování vodovodní baterie, ucpe se odpadní potrubí, anebo zkrátka jen potřebujete přivézt někam vodu. Zdatní kutilové si s tím základním dovedou poradit, ale nemohou zvládnout vše, práce vyžadují i odborné znalosti, speciální nářadí a pomůcky, měřicí techniku atd.

umyvadla s kohoutky

Součástí objemu práce jsou také revizní zprávy a prověřování činnosti spotřebičů. A právě bezpečnost je tím zásadním, čemu se dnes musí věnovat maximální pozornost. Plynové karmy a kotle musí podléhat pravidelným kontrolám, což je dokonce zakotveno v legislativě. Kromě pravidelných prohlídek však také instalatéři (topenáři a plynaři) zasahují při výjimečných situacích, jako jsou havárie v důsledku živelných pohrom nebo úniků při poruše těsnosti potrubí.

Instalatéři http://www.kanalizace-instalateri.cz/instalater-praha se vlastně celý život učí, přijímají nové poznatky ze svého oboru a technologické novinky, jako např. solární systémy pro ohřev vody, tepelná čerpadla, klimatizace a rekuperační jednotky atd.