TÅ™icet let je sice velmi dlouhá doba, ale o to nižší mohou být vaÅ¡e splátky, pokud se rozhodnete pro námi nabízený produkt, jakým je nebankovní hypotéka. Výhodou možnosti této dlouhé doby splácení je to, že na výši splátek může dosáhnout prakticky každý, záleží samozÅ™ejmÄ› na výši půjÄky. Čím vyšší půjÄku u nás budete potkávat, tím samozÅ™ejmÄ› vyšší splátky vám budeme muset stanovit. Výše půjÄky od nás rovněž není neomezená. Získat můžete až sedmdesát procent hodnoty nemovitosti, kterou budete za námi poskytnuté finanÄní prostÅ™edky ruÄit. Pokud sami takovou nemovitost nevlastníte, může ruÄení probíhat prostÅ™ednictvím tÅ™etí osoby, která s touto možností bude souhlasit a nabídne vám ji.

ÚvÄ›r můžete splatit klidnÄ› celý bez jakéhokoliv “pokutováníâ€

A pak je zde jeÅ¡tÄ› jedna velmi výhodná vÄ›c pro vás! KromÄ› toho, že si o vás nebudeme zjiÅ¡Å¥ovat naprosto žádné informace ani v rejstříku, ale ani ve vaÅ¡em zamÄ›stnání – pokud nÄ›jaké máte. Tak výhoda spoÄívá v možnosti splacení prakticky celého úvÄ›ru najednou nebo jeho Äásti v případÄ›, že budete mít Å¡tÄ›stí a peníze nÄ›jakým způsobem získáte.