Archiv pro měsíc: Leden 2018

Jak je důležité míti zástavu

Co je vlastně zástavní právo
Přesná definice zní, že se jedná o zajištění pohledávky vč. úroků a poplatků souvisejících s poskytnutým úvěrem, kdy v případě neplnění má poskytovatel možnost získat své peníze (pohledávku) zpět prodejem zastavené nemovitosti. Tento úkon je ošetřen v zástavní smlouvě a v katastru nemovitostí na základě této smlouvy vznikne zápis. V případě, že by banka poskytující úvěr prodala nemovitost za hodnotu vyšší, než je dlužná částka, rozdíl vyplatí dlužníkovi.
jeřáb na stavbě
Co je možné zastavit
V případě, že kupujete nový dům či byt, začínáte stavět nebo jste ve fázi rozestavěného a  chcete si vzít hypotéku, kde budete tzv. něčím ručit, zástavou se stane vaše nemovitost. Stejně tak ale můžete být jako záruka brána kterákoliv jiná ničím nezatížená nemovitost ve vašem osobním vlastnictví. Pokud ani jedna z těchto možností nepřichází v úvahu, mohou jako zástavu poskytnout svou nemovitost vaši známí nebo rodina, tato varianta je využívána v případech, kdy se jedná o zástavu jen do doby nabytí vlastnictví vlastní nemovitosti, na tu se pak zástavní právo převede. To vše ale musí být za výslovného souhlasu banky.  Pro ty, kdo už začali stavět a potřebují další peníze a rozestavěný dům nebo byt (v tomto případě je nutné i prohlášení vlastníka) chtějí použít jako zástavu, je důležité vědět, že to možné je, nemovitost však musí být zapsána na katastru.

Co budete potřebovat
Papírování se určitě nevyhnete. Základem je čerstvý výpis z katastru, snímky katastrální mapy, smlouva na pojištění dané nemovitosti, nabývací titul (smlouva kupní, restituční apod.) a odhad znalce ohledně ceny (znalecký posudek).
psaní propiskou
Smluvní ošetření zástavy
Pokud jsou všechny podklady pohromadě, strany podepíší smlouvy o úvěru a zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavního práva. Vše musí mít daný počet vyhotovení dle počtu účastníků smluvního vztahu.

Jak se zpracovává surové dřevo

Dřevo je nejstarší surovinou, kterou člověk dokázal využít ke svému prospěchu. Je to materiál produkovaný živými organismy – stromy, rostoucími často ve společenství, tedy v lese. Některé lesy jsou vyčleněny jako přírodní rezervace, kde je těžba zakázána nebo výrazně omezena, existují ovšem i hospodářské lesy určené pro těžbu a zpracování dřeva. O hospodářský les je třeba se náležitě starat. Nejen vzrostlé stromy kácet, ale sázet nové a podporovat jejich růst. O proces obnovy lesa se postará lesník a strom pak prochází mnohaletým vývojem od malého semenáčku s drobnými kořeny, přes mladý stromek, až ke vzrostlému listnáči nebo jehličnanu.
složené dřevo

Dřevo se mění na řezivo

Pokácený strom se jako kulatina pomocí speciálních strojů opracovává na různé druhy řeziva. Tím nejvíce hospodárným a prakticky také nejvyužívanějším způsobem je řezání kulatiny podél na rovnoběžné pásy. Může to být pořez na ostro, nebo řezání s prizmatem:
Zpracování kulatiny pořezem na ostro
Takovýmto způsobem kulatina projíždí na pile ve většině zpracovatelských podnicích, vzniká tak mnoho řeziva s minimálním odpadem a na jeho povrchu se objevují typické fládry, což je kresba letokruhů dřeva, kdy je řez veden jimi napříč.
dřevěná prkna
Kulatina řezaná prizmovacím způsobem
Z kulatiny se nejprve odřeže střed (tomu se říká prizma) a na okrajích jen několik plátů. Pak se prizma otáčí o devadesát stupňů a pilou prochází znovu, kdy odpadává tzv. boční řezivo.
Radiální řez
Ten se provádí ve směru kolmém k letokruhům. Využívá se především ke speciálním řezům pro dekorativní účely a výrobu nábytku, kde se cení tvar letokruhů na řezivu. Takové dřevo se také prodává za vyšší cenu a pochopitelně vyžaduje velké nároky na spotřebu materiálu, vzniká rovněž velké množství odpadu.
les a slunce
Řez segmentový
Ten se provádí kombinací vodorovného řezu a pořezu na ostro, čímž vzniká materiál s výraznou radiální kresbou. U tohoto způsobu jsou také nižší náklady a méně odpadu, segmentový řez se používá častěji, než radiální.